21 Days Challenge - Online Business Master


Đăng ký tham gia
21 Ngày Cùng Nhau Tạo Lập Công Việc Kinh Doanh Online Bền Vững Và Đáng Tự Hào. Thời gian 3 tuần lễ giúp bạn ghép nối những kiến thức rời rạc tạo thành một công việc kinh doanh nghiêm túc và bền vững. Chương trình cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mạnh mẽ để cộng hưởng cùng nhau…

21 Ngày Cùng Nhau Tạo Lập Công Việc Kinh Doanh Online Bền Vững Và Đáng Tự Hào.

Thời gian 3 tuần lễ giúp bạn ghép nối những kiến thức rời rạc tạo thành một công việc kinh doanh nghiêm túc và bền vững. Chương trình cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mạnh mẽ để cộng hưởng cùng nhau giữa một cộng đồng cùng tư duy và phẩm chất.

...

Giảng viên

 • 0 đánh giá giảng viên

  0 đánh giá

  3222 học viên

  4 khóa học

  • Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo - Tư vấn - Thương mại Warrior.
  • Giảng viên chính thức Đại học trực tuyến.
  • Kinh nghiệm 10 năm kinh doanh online.
  • Cố vấn Marketing cho nhiều công ty với các ngành hàng khác nhau.
  • Trực tiếp quản lý nhiều hệ thống kinh doanh online.

Thanh toán mua khóa học

+ Truy cập trọn đời

+ Coach hỗ trợ 1-1 khi học

+ Truy cập được cả trên điện thoại và máy tính bảng

Học phí

7.997.000đ

21.997.000đ

-64%

Khóa học liên quan

Chaching Weapon
Trần Khoa Nguyên
(0) 0 học viên
2.997.000đ
3.997.000đ
(-25%)
Infopreneur Mastery
Trần Khoa Nguyên
(0) 5 học viên
69.997.000đ
169.997.000đ
(-59%)
TikTok Mastery
Vĩnh Hưng
(6) 1 học viên
1.997.000đ
2.997.000đ
(-33%)
Chatbot Mastery
Vĩnh Hưng
(2) 1 học viên
1.997.000đ
2.997.000đ
(-33%)
Facebook Marketing
Vĩnh Hưng
(0) 0 học viên
2.997.000đ
4.997.000đ
(-40%)

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%