AFFILIATE

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH AFFFILIATE

Chỉ những học viên đã đã và đang theo học chương trình Infopreneur Mastery mới được tham gia tiếp thị liên kết cho Wedutainment.

CHÍNH SÁCH AFFILIATE WEDUTAINMENT

  • Wedutainment sẽ thanh toán hoa hồng từ 20 – 50% cho từng khóa học khác nhau.
  • Bạn sẽ được hưởng Hoa Hồng Trọn Đời từ học viên mà bạn giới thiệu. Điều này có nghĩa, trong tương lai, nếu học viên này có bất kỳ phát sinh giao dịch nào, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ nhận được tiền.
  • Bạn sẽ được nhận hoa hồng vào ngày 25 hằng tháng.
Contact Me on Zalo